Lokalne volitve

Program Tadeja Beočanina, kandidata za župana občine Ajdovščina, obljublja …

 … tristo novih trajnih delovnih mest

 • podjetniški inkubator
 • novo javno podjetje: lesna biomasa
 • subvencije direktnih zaposlitev podjetnikom
 • evropska institucija v Podreccovi upravni stavbi Primorja
 • investitorji za ponovni zagon prostih proizvodnih kapacitet (tovarna Lipa in druge kapacitete)

… urbano prenovo mesta Ajdovščina

 • vsebinska in urbanistična prenova Lavričevega trga in grajskega obzidja s širšo okolico
 • tri nova krožišča na Goriški cesti
 • ureditev površin za šport in rekreacijo
 • mostovi in brvi čez Lokavšček in Hubelj
 • kolesarske steze

… devetdeset novih stanovanj za neprofitni najem ali odkup

 • neprofitni občinski stanovanjski sklad
 • trideset vrstnih hiš
 • trideset stanovanj
 • obnova tridesetih bivalnih enot v zapuščenih hišah po vaseh

… razvoj turizma na podeželju, dediščinskega ter adrenalinskega in športnega turizma

 • oblikovanje skupne turistične ponudbe Vipavske doline in Gore: rimska in tehniška dediščina, vino in kulinarika, burja in neštete možnosti za gibanje v naravi
 • trg Vipavske doline
 • turistična infrastruktura (interaktivne turistične točke in poti, nove nočitvene kapacitete, kolesarske poti, ureditev vzletišč na Gori, ureditev poti za pohodnike, kolesarje, tekače na smučeh ter konjenike)
 • kamp ob reki Vipavi

… razvoj kulture, športa in društvenih dejavnosti

 • Ajdovščina v maju ter drugi glasbeni in kulinarični festivali
 • povečanje podpore športnim, kulturnim, mladinskim, gasilskim, upokojenskim in drugim društvom
 • kulturni center in glasbena šola
 • trim steza, kolesarske poti
 • ureditev območja Pal v športno – mladinski center (skakalnica, proga za kolesarje …)

… razvoj kmetijstva

 • namakalni sistemi
 • zavarovanje obdelovalnih površin pred naravnimi nesrečami (poplave, toča)
 • pridelovalno – prodajna veriga ekološko pridelane zelenjave in sadja

… transparenten in demokratičen način dela

 • oblikovanje skupne vizije občine Ajdovščina do leta 2025 s Strategijo razvoja občine
 • projektna koalicija v občinskem svetu
 • transparentna in demokratična priprava aktov in predpisov
 • občinska uprava kot kvaliteten servis občankam in občanom
 • polna podpora pobudam občank in občanov
 • večja vloga krajevnih skupnosti
 • posvetovalna telesa strokovnjakov na področjih gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, turizma, družbeno-kulturnih in društvenih dejavnosti
 • participativni proračun od leta 2017, ko občanke in občani sami razporedijo del denarja v občinskem proračunu
 • zlato pravilo: enemu občinskemu evru za investicije dodati en evro iz Evrope ali države
 
Kandidaturo Tadeja Beočanina podpirata tudi lokalna odbora SMC in ZL Ajdovščina.

Prihajajoči dogodki

 • 13. 10. 2014 – Soočenje, na Radiu Robin
  11:00, Splošno
 • 15. 10. 2014 – Srečanje s prebivalci Gore, Bar Angora, Otlica
  20:00, Splošno
 • 17. 10. 2014 – Zaključni predvolilni shod, Kavarna Ave, Lavričev trg, Ajdovščina
  19:00, Splošno
 • 19. 10. 2014 – 2. krog županskih volitev, na vašem volišču
  07:00, Splošno